archiv

Vložte svůj text...

O pravém poselství Vánoc


"Jen jestli ty Vánoce neprožíváme špatně?" Taková informace zazněla na
Radiožurnálu. Lidé si všimli, že původní obsah Vánoc se posunul. Dříve lidé s
radostí očekávali Narození Božího Syna Ježíše Krista, dnes se spíše čeká na
dárky a slavnostní atmosféru vyzdobených bytů a prostřených stolů. Místo pokoje
v srdcích ustavičný shon, nervozita, množství nechtěných dárků, které po
Vánocích končí v útulcích pro zvířata, pro mnohé opuštěné lidi spíše stres a
tesknota, nehledě na ubohé souboje Santa Klause s Dědou Mrázem proti nebohému
Ježíškovi. Někteří lidé si začínají klást otázku: "Jak to bylo původně, na
začátku?" 


Evangelium je velmi stručné - Boží Syn se narodil v čase, v maličkém
městečku Betlémě a byl za sčítání římského císaře Augusta zapsán do 'listin
tohoto světa'. Jeho narození se stává předělem v lidských dějinách. Od narození
Ježíše Krista se dějiny počítají před Kristem a po Kristu.


Jedno z Ježíšových jmen je 'Emanuel' znamená 'Bůh s námi'. On se má stát
novým Prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
Proto on sám
se rozhodl žít s lidmi, chtěl sdílet jejich radosti, ale i bolest. Chtěl společně
s lidmi nést jejich úděl a ukázat jim, že Boží zákony nejsou těžké, dokonce se
stávají lehkým břemenem pro toho, kdo Bohu opravdově uvěří. Lidé však toto
Ježíšovo poslání nepochopili.

Hudební dirigent Petr Chromčák kdysi na Proglasu v pořadu Slovo na den
poznamenal: "Mnozí lidé říkají: 'Bůh není s námi, ale je už dávno za námi.
Patřil k lidské historii, kdy tu byla nevyspělá lidská společnost. Dnes už není
s námi, je za námi jako překonaná veličina. Jiní zase říkají: není s námi, je
vysoko nad námi. V nedozírném vesmíru povznesen nad vše lidské, režíruje velké
světové události! To je jeho pravé poslání! A zas jiní říkají: "Bůh není s
námi, je proti nám! Je proti mně. Kdyby byl, nebylo by válek, katastrof v
přírodě, tragédií v lidských životech, nebylo by tolik nespravedlnosti. Kdyby
byl se mnou, splnil by moje přání, pomáhal by mi, uzdravil by mě..."

Ale to je hluboké nepochopení. Ano, na úsvitu lidských dějin vyhnal Bůh člověka z ráje
pro jeho neposlušnost, vzpouru a pýchu. Viděno lidskýma očima opustil člověka
na dlouhou dobu. Narozením Božího Syna však přišel znovu k lidem a přinesl
odpuštění hříchů, novou kvalitu života, věčný život. Kdo tuto informaci
promyslil a prožil, ví, že Bůh není proti němu, ale s ním, protože je jeho
Spasitel a Pán. Je s ním v každé chvíli, na všech cestách i v proměnách života,
v dětství, mládí, stáří, ba i v umírání. Až do konce života."

Toto je pravé poselství Vánoc. Živý Bůh Ježíš Kristus nám není vzdálený. Nikoho se nestraní, ani od sebe nikoho neodhání. Není mu vzdálena jakákoli starost nebo bolest lidí. Vždyť to
všechno sám na sobě prožil. Vzdaluje se pouze od lži a nepoctivosti. Straní se
farizejství a pokrytectví. Je mu cizí lhostejnost k utrpení jakéhokoli člověka,
vždyť tolika lidem pomohl a i dnes mnoha lidem pomáhá, například najít správnou
životní cestu.

Necítíte, že právě v hlubokém vědomí "Bůh je s námi", je ukryta pravá vánoční radost? A
pokud ji chceme prožít, Bůh od nás nevyžaduje mnoho: Jenom upřímné a jemu
odevzdané srdce a ochotu žít pravdivě!                 (text podle Ladislava Kozubíka)


Kdo přináší lásku?