English club  -  Znovu začínáme 4.11.

Informace k situaci v souvislosti s koronavirem

V souladu s uvolněním podmínek pro shromažďování se obnovují od 17. května bohoslužebná shromáždění v Trhových Svinech, Krumlově i Budějicích. 

Na základě mimořádného opatření ze včerejška jsou počínaje dnešním dnem (10. 9.) povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v bohoslužebných

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.

Bible, Žalm 9,10-11


Pravidelná shromáždění

Nedělní bohoslužby od 9:30 hodin. Po shromáždění můžete zůstat na kus řeči při kávě a něčem na zub. Dále druhé každé úterý biblická hodina od 19:00, kde je možné nejen naslouchat, ale i ptát se a diskutovat. První neděli v měsíci modlitební setkávání v 19:00. Více v sekci Naše aktivity.

Aktuálně/Kalendář

Co se chystá, na co se můžeme těšit, atd...

Pro hledající a přemýšlející

Jak vznikl život? Jóga a mystika. Víra a rozum, Víra a věda, Jak mít vztah s Bohem? Je bible spolehlivá? O ateismu, A mnoho dalšího.... 

Jsem tu omylem - nemám rád církev

Církev, tak jak ji člověk zná především z médií, je odporná. Ale Bůh je jiný! Ježíš je jiný! Když ochutnáte, nebudete litovat!

nejbližší akce/kalendář

manželství vám klape? drhne? rozpadá se?  MANŽELSKÉ VEČERY doporučuje 1156892 z 1156893 manželských párů

"Copa dneska píšou?"

Každý den nové zamyšlení nad biblickým textem

Vy  némlufit  ánglisky?

Tak začněte chodit třeba k nám na English club!

KONTAKT

Církev bratrská v Trhových Svinech

Adresa:   Štefanikova 145,

                 374 01 Trhové Sviny

Tel:         +420 731140221

E-Mail     dusek.rejta@gmail.com

Sbor Církve bratrské v Českých Budějovicích

J. Š. Baara 64
370 01 České Budějovice

Kazatel: Ing. Pavel Benák

Telefon: 733 629 261
e-mail: ceske.budejovice@cb.cz