Informace k situaci v souvislosti s koronavirem

V souladu s uvolněním podmínek pro shromažďování se obnovují od 17. května bohoslužebná shromáždění v Trhových Svinech, Krumlově i Budějicích. 


Pro vstup do sborové budovy je nutná ochrana dýchacích cest (rouška), dezinfekce rukou (pro tyto účely bude připraven ve vstupní chodbě dávkovač dezinfekce) a během shromáždění zachování preventivního odstupu nejméně 2 metry od ostatních účastníků bohoslužeb (nevztahuje se na rodinné příslušníky). Není možné využívat ostatní sborové prostory (tedy prozatím nebude besídka) s výjimkou toalet a po bohoslužbě se zdržovat v modlitebně. Děkujeme za pochopení. 


Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.

Bible, Žalm 9,10-11


Dopis bratra kazatele č.9

Milí bratři a sestry!

Když se tak ohlédnu nazpět, co mi bylo poslední dobou inspirací, tak to byly pohledy z okna. Respektive pozorování měnícího se počasí. Tak to na jaře bývá, ale možná v minulých letech na pozorování nebyl čas. V tomto týdnu nám prý na Šumavě opět mrzlo. Inu májové počasí a ty výkyvy jsou opravdu citelné. Značné výkyvy mají i informace o vývoji pandemie a zvláště pak představy vlády o uvolňování restrikcí a obnově života. Oproti předpokladům přišly najednou příznivější zprávy. Takže se už brzo alespoň částečně budeme moci začít scházet. Jen doufám, že to "májové" oteplení situace nebude opět zmraženo. Ne vše asi záleží na nás, ale svým dílem můžeme přispět, když zachováme jistou obezřetnost a odpovědnost, abychom čínskou nemoc příliš nepodporovali. Myjte si sami ruce a neprskejte na své bližní.

Nejen počasí je vrtkavé, ale i náš život nám někdy připraví různé zvraty. Občas přicházejí nepříjemná překvapení a někdy i nečekaně radostná překvapení. Tak tomu dosud většinou na světě bylo. A přece tu je něco pevného a stálého, o co se můžeme opřít. I ta jarní zelená tráva jednou uschne a mně se vybavuje slovo z proroka Izajáše 40, 7 - 8: "Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."

Pravděpodobně tato neděle bude poslední, kterou budete sledovat jen ze svých domovů. Od neděle 17. 5. by mělo začít naše setkávání při bohoslužbách, i když ještě v omezené formě, ale zato dvakrát - 9. 30 a 17.00 h. Vše se o podmínkách dočtete na našich webových stránkách. Opět prosím, abyste se sami rozhlédli, jestli se potřebné informace dostaly ke všem a pomohli si případně s přihlašováním účasti na shromáždění na webovém rezervačním formuláři. Zpočátku bude třeba regulovat počty. Pokud to naši skvělí technici zvládnou, tak i pro následující neděle by mohl být dostupný i nějaký přímý přenos z modlitebny. Tak uvidíme, doufám, že se uvidíme.

Váš

Pavel Benák

České Budějovice 6. 5. 2020

ENGLISH CLUB POKRAČUJE!

OD 20.5. DO 17.6.  KAŽDOU STŘEDU V 17:30

 Englishcamp 2020

Pravidelná shromáždění

Nedělní bohoslužby od 9:30 hodin. Po shromáždění můžete zůstat na kus řeči při kávě a něčem na zub. Dále druhé každé úterý biblická hodina od 19:00, kde je možné nejen naslouchat, ale i ptát se a diskutovat. V neděli večer  modlitební setkávání v 19:00. Více v sekci Naše aktivity.

Aktuálně/Kalendář

Co se chystá, na co se můžeme těšit, atd...

Pro hledající a přemýšlející

Jak vznikl život? Jóga a mystika. Víra a rozum, Víra a věda, Jak mít vztah s Bohem? Je bible spolehlivá? O ateismu, A mnoho dalšího.... 

Jsem tu omylem - nemám rád církev

Církev, tak jak ji člověk zná především z médií, je odporná. Ale Bůh je jiný! Ježíš je jiný! Když ochutnáte, nebudete litovat!

nejbližší akce/kalendář

manželství vám klape? drhne? rozpadá se?  MANŽELSKÉ VEČERY doporučuje 1156892 z 1156893 manželských párů

"Copa dneska píšou?"

Každý den nové zamyšlení nad biblickým textem

Vy  némlufit  ánglisky?

Tak začněte chodit třeba k nám na English club!

KONTAKT

Církev bratrská v Trhových Svinech

Adresa:   Štefanikova 145,

                 374 01 Trhové Sviny

Tel:         +420 731140221

E-Mail     dusek.rejta@gmail.com

Sbor Církve bratrské v Českých Budějovicích

J. Š. Baara 64
370 01 České Budějovice

Kazatel: Ing. Pavel Benák

Telefon: 733 629 261
e-mail: ceske.budejovice@cb.cz