NEJBLIŽŠÍ AKCE

Dopis bratra kazatele Benáka č. 20

Milí bratři a sestry!

V tomto týdnu na "Popeleční středu" jsme vstoupili do postního období. To znamená, že nyní už náš pohled víry míří k velikonočním událostem. V rámci naší církve jsme přizváni ke čtení Bible - "40 dní s Biblí" (viz www stránky). Nicméně může být pro nás i inspirací tradice katolické církve postního období, které právě Popeleční středou začalo:

Popelec znamená: "Jsi a budeš prach". Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš" (srov. Gn 3,19), nebo "Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí...

.... Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu....
.... Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky", ale je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem....

Už vloni jsme Velikonoce prožívali on-line. Doufali jsme, že se to nebude opakovat. No, uvidíme. Ale Velikonoce nám nemůže nikdo vzít. Ty již nastaly a budou. Minimálně v našich srdcích víry. Ať tak či onak, postní dobu jako přípravu můžeme využít novým způsobem. Pána Ježíše žádné restrikce ani překážky nemohou zastavit. Nenechme ho klepat za dveřmi, ale otevřme a nechme vstoupit. A nechme se překvapit.

Naše setkávání je stále omezené a asi to hned tak lepší nebude. V neděli jsme si pověděli, že v našich shromážděních může být prostor pro váš krátký pozdrav, svědectví, zkušenost s Ježíšem. To lze předtočit na video (2 -3 min.) a zaslat Danovi Habrdovi (danhabrda@centrum.cz ). Nebo pokud budete v počtu přítomných, lze povědět přímo. (Možný by byl i kratičký psaný dopis, který by se v rámci shromáždění přečetl.)

A pokud byste chtěli přímo jen mně napsat, jak se máte, sdílet své starosti, trápení i radosti, budu rád pavel.benak@cb.cz

Pán s vámi všemi

Váš

Pavel Benák

České Budějovice 18. 2. 2021


první english club

více v sekci English club

Členské shromáždění sboru ODLOŽENO