350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského 

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil. Dlouhá staletí byl rukopis Porady ztracen a teprve v roce 1934 byl nalezen v archivu sirotčince v německém městě Halle.

Komenský byl podle svých slov mužem touhy. Věřil Bohu, že změna člověka a změna lidstva (společnosti) je možná. Po celý život si i přes těžké životní zkoušky udržel naději do budoucnosti. Tuto naději předával i českému národu, když pronesl známá slova: "Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu Božího, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide český." Od vzniku republiky roku 1918 má český národ vládu ve svých rukách a učí se sobě vládnout.

Základním předpokladem pro obnovu bylo začít od jedince a směřovat přes rodiny, školy k celým národům. K nápravě je třeba vědět, chtít a moci - změna se tedy musí týkat nejen rozumu, ale i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu, neboli obnovení toho, čemu Komenský říkal "nexus hypostaticus" - bytostné spojení se Stvořitelem. Člověku 21. století může tento rozměr nápravného díla znít cize, ale Komenský ho považuje za první klíč pro obnovu věcí lidských.